SPF Golf

 

Golfen i SPFseniorerna Järfälla har fått nya ledare med nya idéer. Under övriga flikar hittar ni hur vi tänkt hur 2016 års tävlingar skall genomföras. Billigare, Närmare och Senare är det nya i årets program. Välkomna att testa. Vi hoppas och tror att Ni kommer att upppleva det positivt.

you are not logged on